Участие в научни форуми

2010 – Докторантска конференция на дружество “Елиас Канети”, Технически университет – Русе
2010 – Научна конференция “Биологично разнообразие и жизнена среда” – 24-25 юни, Софийски университет

2009 – V конгрес по Ботаника – Белград
2009 – Научна конференция на Биологичен факултет, СУ”Климент Охридски” с международно участие

2006 – ІV балк. Ботанически конгрес , София

2005 – Юбилейна научна конференция 10 години Тракийски университет“,
Стара Загора

2002 – Научна конференция с межд. участие към Съюза на учените – Ст. Загора