Изпит по „Физиология на растенията“ (задочна форма на обучение) 09-12.2012

Изпит по „Физиология на растенията“ (задочна форма на обучение)

Зооинженерство
19.ХІ, 21.ХІ – редовни дати
26.ХІ – поправка

Агрономство
24.Х. – редовна дата – 5.ХІ – поправка;
7.ХІІ – редовна дата – 19.ХІІ – поправка