УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

      Води лекции и упражнения по дисциплините “Медицинска ботаника” във Ветеринарно – медицински факултет, “Физиология на растенията” в Аграрен факултет, упражнения по “Ботаника” на специалностите Агрономство и Зооинженерство към Аграрен факултет на Тракийски университет.

Физиология на растенията – лекции Физиология на растенията – презентации

Alternative veterinary medicine – herbalism in domestic animals – учебна програма

Veterinary medicine botany syllabus –Vet angliiska programa – Копие

БЪЛГАРСКА ФЛОРА (МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА) – ТЕМА 1 – Флора на България