Учебни дисциплини

1.  Физиология на растенията 


 

2. Българска флора (магистърска програма) 


 

3. Alternative veterinary medicine – herbalism in domestic animals 


 

4. Ветеринарно-медицинска програма ( Чуждоезиково обучение ) – Лекции и Упражнения,  Колоквиуми ,  Конспект