ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Придобити образователни степени :
1983 – средно образование – МГ ”Акад. Н. Обрешков” Разград
1987 – висше образование – Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски”, специалност Биология и химия
2009 – докторска степен – Институт по ботаника, БАН, София

Постижения в научната област, членства в научни и обществени организации:
2012 – грамота за най-добре представена научна разработка от млад учен
2002 – член на Съюза на учените, Стара Загора
2010 – DAISIE експерт
2012 – член на Асоциацията на докторантите